Vastgoedfotograaf

dronepiloot klasse 1A

Matterport Service Partner

O D R O N E

Let me help you SHOWCASE your property

 

ODRONE

De eerste indruk is bepalend bij een presentatie van vastgoed. Mooi en  professioneel beeldmateriaal maakt altijd het verschil!


Via beeldmateriaal wilt u potentiële kopers activeren om een bezichtiging in te plannen. Daarom is er steeds meer vraag naar unieke beelden. De extra kosten verdient u makkelijk terug door een snellere verkoop van uw huis of pand.

Hier help ik u graag bij!

Hebt u een toch specifieke wens of ziet u het liever iets anders, geen probleem!

"YOUR wish is my command" altijd! 

groter let me .jpg
 
 
 
 
 

Renders brengen gedachten tot leven!

Het is niet veel mensen gegeven om een bestaande ruimte anders te visualiseren, bv. met een ander kleurtje op de muur, modernere meubels, een muur weg, enz.  Laat een virtuele 3D foto hen daarbij helpen, toon uw klanten wat het kan worden, laat hen wegdromen.....

 

O D R O N E

Let me help you SHOWCASE your property

  • LinkedIn
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 Odrone - Masuy Joeri - BE 0743 761 158 - joeri@odrone.be - Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Masuy Joeri - odrone.