FOTO(video)

Foto's kijken is leuk, vooral voor wie op zoek is naar een nieuwe woonst. Waarom er geen blitse diashow van maken, inclusief animaties, tekst en muziek?

Hierbij enkele voorbeelden:

  • LinkedIn
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 Odrone - Masuy Joeri - BE 0743 761 158 - joeri@odrone.be - Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Masuy Joeri - odrone.