Video

Hierbij wordt een filmreportage gemaakt van de woning en directe omgeving om deze zo goed mogelijk in beeld te brengen. Vooraf wordt in overleg bepaald wat de sterke en eventuele minder sterke punten zijn aan de woning / omgeving. Zo kunnen we deze extra benadrukken of net zo weinig mogelijk aan bod laten komen in de promofilm.

 

Zowel het interieur als exterieur van de woning kunnen aan bod komen. 

 

Alle video's worden gemaakt met professionele hedendaagse apparatuur, eventueel aangevuld met gimbal(s) voor extra stabiele beelden. Nadien worden alle beelden gemonteerd tot een video van ca. 2 à 3 minuten. Er wordt gebruik gemaakt van

rechtenvrije muziek of muziek waarop de rechten werden verworven.

 

Er wordt optimaal aandacht besteed aan de presentatie van de woning. Indien nodig verplaatsen we kleine meubels of andere storende zaken voor een beter uitzicht.

 

Gezien ik beschik over een klasse 1A drone-licentie kunnen er supplementair ook luchtbeelden worden gemaakt. De professionele drone met camera zorgt voor prachtige 4K beelden. Deze tonen het pand / perceel eens vanuit een andere hoek. Er kan / mag echter niet overal zo maar gevlogen worden zonder specifieke toelating welke enkel een klasse 1A drone-piloot kan bekomen. U neemt best contact met mij op om samen de mogelijkheden te bekijken of neem alvast een kijkje op https://map.droneguide.be

  • LinkedIn
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 Odrone - Masuy Joeri - BE 0743 761 158 - joeri@odrone.be - Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Masuy Joeri - odrone.