Weekend DEAL I

 

Matterport 3D-scan

10 geselecteerde interieur MP foto's

5 geselecteerde exterieur MP foto's

Foto-grondplan per verdiep

Activatie VR Module 

Voor:

€195,00

Weekend DEAL II

 

Matterport 3D-scan

10 geselecteerde interieur MP foto's

5 geselecteerde exterieur MP foto's

Foto-grondplan per verdiep

Activatie VR Module

Activatie Video Module

PDF-grondplan met afmetingen

5 DRONE - foto's

Extra SCHORT Video 

Voor:

€245,00

  • LinkedIn
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 Odrone BV- Masuy Joeri - BE 0762 493 145 - joeri@odrone.be - Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Masuy Joeri - odrone.