Werfleider zijn betekent een job met een gigantisch, maar ook erg divers takenpakket. Wat doen we precies?

Contactpersoon voor de hele werf:

Het eerste dat je moet weten is dat wij het aanspreekpunt zijn van iedereen op de werf, maar ook van iedereen van buitenaf zoals bijvoorbeeld de klanten. Wanneer er vragen zijn over bepaalde taken, of over het verloop van het project wordt er steeds doorverwezen naar de werfleider. Wij zijn namelijk op de hoogte van de volledige ontwikkeling van het project en kunnen op deze manier de beste inzichten aanreiken.  

Coördinatie en planning:

Wij coördineren de hele werf: van de planning, tot de werken en de onderaannemers. De materialen moeten tijdig op de werf geraken, de budgetten moeten onder controle blijven, er moet op tijd gestart worden, … Het is dus belangrijk dat wij prioriteiten kunnen stellen. Wij organiseren werfvergaderingen en nodigen regelmatig de klanten hiervoor uit zodat ook zij op de hoogte blijven. Een werfleider moet dus tevens vergaderen en telefoneren, en is daarom niet altijd op de werf.

Begeleiden en adviseren van klanten:

Als werfleider maken de klanten een belangrijk deel uit van het takenpakket. De job begint vanaf het moment dat het administratieve dossier van de klanten compleet is. Deze hebben dan updates nodig over het verloop op de werf en van de werken, maar ze moeten ook vaak keuzes maken waarbij ze advies nodig hebben. Wij zijn de uitgelezen persoon om advies te geven omdat we op de hoogte zijn van alles wat er op de werf gebeurt.   

Opvolging van werken:

Bij het takenpakket hoort ook het opvolgen van de werken die gebeuren op de werf. Een werfleider moet dus regelmatig langsgaan op de werf om de vakspecialisten te evalueren bij hun werken, zodat dit zeker in lijn ligt met het lastenboek en de wensen van de klant. Soms lopen de zaken anders dan gepland omwille van bijvoorbeeld weersomstandigheden. Het is dan aan de werfleider om hierop in te spelen zodat het project nog steeds tot een goed einde komt.

0475/909.155

contact:
  • LinkedIn
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 Odrone BV- Masuy Joeri - BE 0762 493 145 - joeri@odrone.be - Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Masuy Joeri - odrone.